Úvod Produkty OPTIMA COOL 20 PLUS

OPTIMA COOL 20 PLUS

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej.

Obsahuje pasivátory barevných kovů.

Obsah minerálního oleje

20 %

Minimální koncentrace bez korozivního působení

4 %

Hodnota pH

9,3

Faktor refraktometru

1,5

Mám zájem

Použití