Úvod Produkty OPTIMA FORM FC

OPTIMA FORM FC

Speciálně vyvinutý nízko viskózní separační prostředek na bázi vysoce rafinovaných, snadno odpařitelných rozpouštědlových uhlovodíků, detergentních a mastných látek včetně korozních inhibitorů. Zejména je účinný při odformování pohledového betonu, kde jsou kladeny vysoké nároky na hladkost a neporušenost ploch povrchu betonu.

Viskozita 40 °C, mm2/s

1,7

Bod vzplanutí °C

70

Číslo kyselosti mgKOH/g

4

Bod tekutosti °C

-40

Klasifikace: ISO-L-B

Mám zájem

Použití