Úvod Produkty OPTIMA COOL 42

OPTIMA COOL 42

Univerzální, semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej. Obsahuje efektivní protioděrové (AW) přísady a pasivátory barevných kovů.

Obsah minerálního oleje

40 %

Minimální koncentrace bez korozivního působení

4 %

Hodnota pH

9,3

Faktor refraktometru

1,1

Mám zájem

Použití