Naše oleje

OPTIMA COOL 15

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej.

Detail produktu

OPTIMA COOL 15 PLUS

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej. Vyniká protikorozní ochranou kovových materiálů včetně barevných kovů.

Detail produktu

OPTIMA COOL 30

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej.

Detail produktu

OPTIMA COOL 31

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej. Obsahuje efektivní protioděrové (AW) a vysokotlaké (EP) přísady.

Detail produktu

OPTIMA COOL 32

Semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej. Obsahuje pasivátory barevných kovů.

Detail produktu

OPTIMA COOL 40

Univerzální, semisyntetická obráběcí kapalina obsahující vysoce rafinovaný, nízko aromatický, naftenický olej.

Detail produktu